Připojení k aplikaci

  Vítejte na stránkách systému FleetOnlineSolutions™

Systém FleetOnlineSolutions™ při využití síly Internetu zajišťuje dopravcům, aby obdrželi dohodnutou úroven služeb a cen kdekoliv v Evropě, čímž minimalizuje prostoje při poruše vozidla. Další výhodou je poskytnutí dopravcům on-line reportů a úplné rozkrytí všech operací. Toto je hlavní částí kampaně firmy Goodyear, která je zameřena na flotily nákladních vozidel a autobusů.

Systém FleetOnlineSolutions™ obsahuje databázi, která pokrývá u každého kontraktu všechny vozidla a střediska dopravce, dále technické podmínky vozidla z hlediska pneumatik, všechny dohodnuté podmínky a služby. To znamená, že poskytovatelé servisu Goodyear mohou téměř okamžite začít pracovat na vozidle a ukončit práci při vyhovění všem poždavkům zákazníka navzdory tomu, že se vozidlo nachází v jiné zemi, kde se hovoří jiným jazykem. Platby probíhají automaticky podle předem dohodnutých cen, takže zde nemůže nastat zdržení při dosahování nebo dohadování ceny. Systém FleetOnlineSolutions™ může poskytnout širokou škálu služeb spojených s pneumatikami, které obsahují prořezávání pneumatik, protektorování pneumatik, asistenční službu, management skladu dopravce a dodávky jiných značek pneumatik pokud jsou požadovány.